Diensten

Interim / Detachering 

Door onze jarenlange ervaring in de bemiddeling van IT specialisten hebben wij een ruim netwerk van zelfstandige IT specialisten die als flexibele oplossing kunnen dienen indien de nood hoog is, een periode dient te worden overbrugd of er binnen uw organisatie behoefte is aan weliswaar tijdelijke, maar uiterst specifieke kennis.


Werving & Selectie

Hoewel wij begrijpen dat veel organisaties de wens hebben eigenhandig invulling te geven aan vacante, interne posities is het bijkomend effect veelal de reden dat men bij ons terecht komt. Het initieel beperken van kosten kan immers tot gevolg hebben dat er omwille van urgentie concessies worden gedaan op het beoogde profiel. Concessies die situaties als; een langere aanlooptijd, een zwaardere belasting voor het team als gevolg hebben en hierdoor extra tijd en kosten met zich mee brengen. Oteq is gebrand op het creëren van lange termijn relaties en richt zich naast technische aansluiting dan ook sterk op teamfit, algemene competenties en ontwikkeling.

 

RPO

Steeds vaker krijgen wij vanuit onze relaties de vraag om meer uitgebreid en meer toegewijd te ondersteunen. Vanuit deze wens en de wens vanuit de opdrachtgever om minder afhankelijk te zijn van derden hebben wij als 3e en laatste discipline; RPO (Recruitment Process Outsourcing). RPO is een schaalbare maatwerkoplossing waarbij naast het creëren van aanwas ook kan worden geacteerd op zaken als intern verloop, het inrichten van een referral program, de creatie van een talentpool, awareness / branding en het stroomlijnen van interne processen.